Dennis Lodewijks írása

web.extenet.hu/bladerunner/zene.htm

Mit jelent Önnek, mint komponistának a "Blade Runner" érzés- és gondolatvilága?

Érzéseim e tekintetben elég különbözőek, és nem könnyű ecsetelnem őket.
A dolog, mely a kockázatot jelenti számomra egy film zenéjének elkészítése során
(pl. "Blade Runner", "1492", "Chariots of Fire", stb.), a felelősség, a nyomasztó teher,
hogy soha nem ismerem előre a film befejezett formáját.

A pályafutása során mindig közvetlen befolyást gyakorolt zenéje a filmforgatásra?

A zene teljes mértékben hatással van a képre. A rendező általában figyel a zenére és a
hangokra a forgatás közben.

Sokat dolgozott együtt Frederic Rossif-al. Hogyan emlékszik vissza az együttműködés
idejére?

Értékes emlékként őrzöm barátságunkat és együttlétünk vidám pillanatait. Nagyon sajnálom,
hogy nincs közöttünk.

Komponált zenét a "NUREMBERG A NUREMBERG" c. filmhez is. Mi a véleménye mint
embernek és mint zenésznek erről a filmről?

Az emberiség kezdete óta semmi sem változott igazán. Az oka ennek, hogy az emberek
mindig elkövetik ugyanazokat a hibákat. Micsoda pazarlás.

A komponálás során milyen különleges módszerrel dolgozik?

Eljárásom teljesen természetes, én csak engedelmeskedem. Ez pedig a rögtönzés.

Kiemelnék jellemvonásai közül egyet, az igen erőteljes és kifejező szintetizátoros hangszerelést. Hogyan tervezi meg komponálás során a hangok ezen együttesét?

A megfelelő, kielégítő eredmény elérése a célom a szintetizátorok zenei kifejezésmódjának megalkotásakor. Ez állandó erőfeszítést jelent számomra, mert ezek az eszközök nem erre vannak tervezve. Nem, mert a technológia nem elég jó a szűklátókörű és túl anyagias kivitelezők miatt, akik gyorsan, kapkodva gyártják le a hangszereket.

Munkáiban életműve korábbi állomásaiból is felhasznál elemeket, vagy mindig a pillanatnyi érzés, az első benyomás a meghatározó?

Elsősorban a közvetlen benyomás híve vagyok, mert az rendszerint több érzelmmel rendelkezik Ritkán dolgozok fel újra régebbi műveket. De az ember felteszi magának a kérdést: hogyan és milyen módszerrel lehet valódi eredményt elérni?
Akkor születik vajon jó eredmény, amikor a zenészek a computert a zene ritmusának és előadásmódjának hatásfokozására használják? Az ember megtervezte ezt a szörnyet, segítségül hívta, legyártotta, megszerette, míg végül maga is szörnnyé vált. Ez az oka annak, hogy az évek során kifejlesztettem egy személyes technikát, mely segít megtartani a szükséges távolságot a computertől és annak öncélú használatától. Manapság az emberek jobban megbecsülik a repülőgépet, mint a madarakat, a tengeralattjárót, mint a halakat, a computert, mint az embert. Azt szeretném, ha a zenészek átértékelnék önbizalmukat, emberi lehetőségeiket, erkölcsiségüket, mert ez minden bizonnyal fontosabb az összes eddig megépített computernél. Minden zenésznek meg kell tehát találnia a saját technikáját és útját, hogy elérje a kívánt eredményt, mely remélhetőleg közelebb visz a természethez, mint a divathoz. Aki így gondolkodik, az biztosan észreveszi, hogy a divat gyorsan kimegy a divatból. Tény, hogy a computer nagyon hasznos technikai eszköz, de igénytelen és veszélyes dolog artisztikus használata. Én tehát mindig a "közvetlen zenélés" pártján állok, mind a stúdióban, mind a koncerten: ami nagyon jó.

Szeretne akusztikus zenekar számára is írni egyszer?

Szimfónikus zenekar számára zenét szerezni különleges élményt jelent. Erre néhány alkalommal már vállalkoztam, és a jövőben is szeretném ezt folytatni, bár nagyon sok türelem és mégtöbb idő kell a zene megalkotásához és a hangszereléshez. Ezenfelül egy csomó korlátozó tényező is nehezíti a munkát a próbákon, a felvétel előkészítésénél, nem beszélve a csillagászati kiadásokról.

Az Ön zenéje már régóta kapcsolódik a londoni Nemo Studioban lévő különleges szerkezethez. Miért cserélte Párizsra székhelyét? Egyetemes filozófiáját akarta reprezentálni új stúdiójával?

A stúdiók, úgy a londoni Nemo Stúdió, mint a párizsi Epsilon olyan elgondolással születtek, hogy könnyebbé tegyék munkámat, a hangok, a természet, az egyetemes törvények birodalmának lehető legprecizebb tanulmányozását, e három fogalomét, mely lényegében ugyanazt jelentik. Ezek a dolgok azok, melyek a fő különbséget jelentik a két
hely között. Csak úgy tudok dolgozni és kizárni a külvilág elviselhetetlen dolgait, ha egy zárt, nyugodt helyen alkothatok, ahol ugyanakkor nem vagyok megfosztva a napfénytől sem (ezt szeretem a világ különböző stúdióinál a legjobban). A stúdióm tehát oly módon épült, hogy figyelemmel kísérhessem a napot, az éjszakát, a csillagokat, a madarakat,
az évszakok váltakozását: ez egy teljesen átlátszó alkotóműhely.

Még mindig hűséges a meleghangú Yamaha CS-80-hoz? Mit gondol ezekről a szintetizátorokról ma?

A CS-80 kiadása nagy reménységgel töltött el a szintetizátorok fejlesztésére vonatkozóan. Köszönet a zenei kifejezésmód ezen egyedülálló lehetőségéért. Sajnos ez a hangszer, mint zenei eszköz, csak 1975-óta érhető el. Sokféle márka szintetizátora készült azóta erre az alapra építkezve. Milyen szégyen.

Érez még valamiféle hiányérzetet, elégedetlenséget a mai szintetizátoroknál, amit fontosnak tart bevezetni, megváltoztatni a fejlesztések során?

Jobb billentyűzet, nagyobb sebesség, vibrato és a vibrato sebességének ellenőrzése minden billentyűnél. Ne egy gomb vezéreljen több dolgot, hanem inkább több gomb irányítson kevesebbet. Ez a néhány példa többek között javíthatná a zenei teljesítményt, anélkül, hogy két fontos dolgot elveszítenénk: az időt és szellemi egészségünk. De ne higyjék, hogy a technológia ellen vagyok. Ellenkezőleg, csodálatos eszköznek tartom, mely segítségünkre lehet, ha szükségünk van rá. Sajnos manapság fordított a helyzet. Mind többen és többen válunk a technika rabszolgáivá, és ennek következménye: a látszat ellenére gyengébb zenei
minőség.

Visszatekintve, melyek azok az albumok, amelyek a legjobb, ill., legváratlanabb eredményt hozták?

Ezt nem tudom, csak idővel tudok majd erre válaszolni.

Két nagyon különleges hangulatú albumot készített Irene Papassal, melyek görög gyökereit és alapvető értékrendjét tükrözik.

Melyik Görögországról beszél? A felvilágosult [la Grece lumiere -Piet], tudományos, filozófikus, metafizikus, vagy az olcsó Görögországról, a turisták gyűjtőhelyéről? Természetesen az előbbi jelenti számomra a valódi értékrendet.

Miért döntött a rotterdami koncert mellett, és vissza tér-e még ide?

Rotterdamban az igazi élményt nem maga a koncert jelentette, hanem a látvány, a nyitott téren lévő két-háromezer fős hallgatóság. Az esemény szervezése és összeállítása is különleges volt, mert a hangot, a megvilágítást, a különböző effekteket egy computer
irányította. Ez a hatékonyság volt ami igazán érdekelt engem, jobban mint hallgatót, mint előadót. Hogy miért csináltam? Célom tapasztalatszerzés és az elképzeléseim igazolása volt. Hogy lesz-e ismétlés? Ki tudja?...